Skup skór, zapraszamy do wspólpracy

Zakupimy koncówki produkcyjne, pozostalosci po produkcji, cale blamy jak i kawalki skór (minimalna wielkosc 50x50 cm), wszystkie gatunki i kolory skór, ceny zakupu do negocjacji.

Telefon kontaktowy 607 150 264

email: skory@maborspj.pl